Werkwijze

Intake
Na een intake gesprek maken we een handelingsplan. Er worden afspraken met uw kind en u als ouder gemaakt. We nemen indien mogelijk contact op met de school van het kind, om zo goed mogelijk bij aan te sluiten bij de actuele situatie van het kind.

Didactische ondersteuning
UIL biedt didactische ondersteuning, “bijles”. Bijles is voor velen misschien een ouderwetse, beladen term, maar daar komt het wel op neer. We bieden kinderen extra begeleiding en ondersteuning op die onderdelen waar ze zwak in zijn c.q. onvoldoende scoren.

Huiswerkbegeleiding
UIL neemt u als ouder het traject van begeleiding uit handen. Met andere woorden UIL ontzorgt en zorgt ervoor dat uw kind aan de verplichtingen van de school kan voldoen.

Op maat
Dit betekent dat voor ons geen enkel kind hetzelfde is maar ook dat wij een grote ervaring hebben met uiteenlopende mogelijkheden en wensen. UIL biedt geen huiswerkbegeleiding op een instituut, maar één op één. Dit kan bij ons, in de Hugo de Vrieslaan (Tuindorp, Utrecht) of gewoon bij u thuis.

Schoenmaker blijf bij je leest
UIL geeft didactische begeleiding, “bijles”. We zijn geen specialisten als het gaat over echte stoornissen die kinderen belemmeren in hun functioneren. We zijn professionals die de specifieke problemen herkennen. Wanneer daartoe aanleiding is, verwijzen we ouders naar externe deskundigen.

Doelgroep
We richten ons op leerlingen uit de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden aan leerlingen uit de brugklas van het voortgezet onderwijs en leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverbanden
UIL werkt, wanneer nodig en in overleg met de ouders, nauw samen met scholen en externe deskundigen.