Medewerkers
Nick Koers
is leerkracht in het basisonderwijs en heeft inmiddels meer dan dertig jaar ervaring binnen het basisonderwijs. Hij is gespecialiseerd in o.a. lees- boekpromotie, lees en schrijf onderwijs en de “Vreedzame school”. Op zijn school is hij vertrouwenspersoon.
Willem van Dorssen
is leerkracht basisonderwijs en docent voortraject Nederlands en rekenen/wiskunde aan de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs PABO. Hij heeft zesentwintig jaar ervaring als leerkracht en directeur op diverse scholen in en buiten Utrecht. Hij werkte in regulier, Dalton en Jenaplan onderwijs in de groepen 7 en 8. Hij heeft jarenlange ervaring met kinderen voorbereiden op en het afnemen van Cito toetsen en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Hij is betrokken geweest bij de “Vreedzame school” en heeft grote ervaring met leer en/of sociaal-emotionele problemen bij kinderen.Hiervoor studeerde hij vergelijkende godsdienstwetenschappen en is actief als counselor.