Sjors Leenders, (ontwerp logo), Willem de Vlas (design), Ruben Boele (tekst en advies), Marjolein Becking (visie en inhoud), Willem van Dorssen en Nick Koers