Copyright en auteursrecht
Op de inhoud en vormgeving van alle publicaties van UIL, Utrechtse Individuele Leerlingbegeleiding rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van UIL, Utrechtse Individuele Leerlingbegeleiding c.q. rechthebbende: UIL, Utrechtse Individuele Leerlingbegeleiding; Prof. Hugo de Vrieslaan 32, NL 3571 GJ Utrecht.

Copyright van alles op deze website: UIL, Utrechtse Individuele Leerlingbegeleiding.
All rights reserved.

Downloaden van enig materiaal van deze website is niet toegestaan zonder toestemming van UIL, Utrechtse Individuele Leerlingbegeleiding.
Downloading of any material from this site is not allowed without prior permission of UIL, Utrechtse Individuele Leerlingbegeleiding.

Linken
Wij stimuleren het linken naar publicaties op de site van de UIL zoveel mogelijk. Linken mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Disclaimer
UIL, Utrechtse Individuele Leerlingbegeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van UIL, Utrechtse Individuele Leerlingbegeleiding in al haar verschijningsvormen.