Missie
Onze missie is het begeleiden van kinderen die didactische ondersteuning nodig hebben om het onderwijs op de basisschool te volgen en/of om zich goed kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs. UIL, Utrechtse Individuele Leerlingbegeleiding, zorgt voor professionele ondersteuning op maat. Dit alles vanuit het oogpunt dat het kind tot zijn recht moet komen,
“eruit halen wat erin zit”
.

Visie
De visie achter UIL is het belang van het kind en zijn ontwikkelmogelijkheden voorop te stellen. Daarbij gaan we uit van reëel haalbare doelen op maat, zodat het kind zich optimaal kan ontplooien. Het kan gaan over korte en langere trajecten. Overleg met ouders en school zijn onontbeerlijk.

Cruciaal voor ons is onze kleinschaligheid en onze zorg op maat, vanuit onze brede ervaring en kennis van zaken.
Onze overtuiging is dat veel kinderen beter tot hun recht komen met wat extra aandacht en ondersteuning.